Bano Farm - 0945677363 - 0914667363

Chia sẻ

Múa lân trên đường phố, vào rạp xem phim, cải lương… là những nét văn hóa đặc trưng vào ngày Tết ở Sài Gòn xưa.

Sài Gòn, xưa và nay

person banofood access_time Tháng 3 2020
Đầu thế kỷ 20 đàn ông Nam bộ không còn búi tóc củ hành nên nghề cắt tóc ra đời; giày dép bắt đầu phổ biến làm xuất hiện nghề sửa giày

Kế toán là quá trình ghi chép và báo cáo các...

person banofood access_time Tháng 3 2020
Quá trình kế toán được mô tả như sau: Các sự kiện hay giao dịch -> Phân tích và ghi chép -> Các báo cáo tài chính -> Những người sử dụng. Những phương pháp mà một doanh...
Koontz và O' Donnel: quản trị là thông qua nhiệm vụ của nó, cho rằng nhiệm vụ cơ bản của quản trị là "thiết kế và duy trì một môi trường mà trong đó các cá nhân làm việc với nhau...

Tìm hiểu về Kinh doanh

person banofood access_time Tháng 3 2020
Kinh doanh là một trong những hoạt động phong phú nhất của loài người. Hoạt động kinh doanh thường được thông qua các thể chế kinh doanh như tập đoàn, công ty nhưng cũng có thể...